ProgramResearchLead OptimizationPreclinicalIND EnablingINDPhase 1Phase 2
Neuroinflammation
         
NPT520-34
 
 
 
 
     
               
TLR2 antagonist
 
 
 
 
         
               
Autophagy
             
PI3K Inhibitor
(macroautophagy)
 
 
 
 
       
               
Cathepsin A inhibitor
(chaperone mediated autophagy)
 
 
 
         
               
Anti-Aggregation
           
NPT200-11/UCB0599
(misfolding inhibitor)
 
 
ucb logo